Arnošt Runčík
Soudní znalec v oboru ekonomika a strojírenství, odvětví ceny a odhady - strojírenství všeobecné
Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.

Specializace

Oceňování:

strojů a zařízení, technologických celků, motorových vozidel, zařízení lunaparků.

Zvláštní znalecká specializace:

technické stavy zařízení lunaparků.

Nabízím

Vypracování znaleckých i odborných posudků, tržních ocenění pro účely prodeje, dědického řízení, vypořádaní spoluvlastnictví, ocenění movitého majetku pro daňové účely, ocenění zástav pro potřeby bankovních domů, ocenění nepeněžitých vkladů pro potřeby obchodních společností, stanovení hodnoty majetku pro potřeby transformací společností dle požadavků Obchodního zákoníku, stanovení výše majetkové újmy pro potřebu pojišťoven.

Copyright © 2010 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.