Arnošt Runčík
Soudní znalec v oboru ekonomika a strojírenství, odvětví ceny a odhady - strojírenství všeobecné
Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.

Členství

Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 31.7.1978,č.j.Spr2343/78 pro základní obor:

  1. strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné

  2. ekonomika, odvětví ceny a odhady

  3. technické stavy lunaparků

Expert oceňování movitého majetku certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při Vysokém učení technickém v Brně, číslo certifikátu 183/104/QEM/2013-RE.

Člen Asociace znalců a odhadců české republiky Brno, členské číslo - 10279

Člen Komory soudních znalců České republiky ( sekce č.5 - ekonomika a různé obory - ceny a odhady - strojírenství )

Copyright © 2010 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.