Arnošt Runčík
Soudní znalec v oboru ekonomika a strojírenství, odvětví ceny a odhady - strojírenství všeobecné
Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.

Reference

Copyright © 2010 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.