Arnošt Runčík
Soudní znalec v oboru ekonomika a strojírenství, odvětví ceny a odhady - strojírenství všeobecné
Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.
člen komory soudních znalců České Republiky člen asociace znalců a odhadců České Republiky Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno. Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.

Arnošt Runčík

Soudní znalec v oboru ekonomika a strojírenství, odvětví ceny a odhady - strojírenství všeobecné

ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto

Expert oceňování movitého majetku QEM certifikovaný Certifikačním orgánem Ústavu soudního inženýrství při VUT Brno.

Copyright © 2010 Fusek - Design
Autoři stránek nenesou žádnou odpovědnost za náplň stránek a její stylistické zpracování.